nasza_oferta

ramka hotel (2)

ramka restauracja (2)

imprezy

konferencje

oferty (1)

księga

cennik
pokoje
rezerwacja

regulamin

dojazd

483618

REGULAMIN HOTELU ŚNIEŻKA
Serdecznie witamy Państwa w Hotelu Śnieżka . Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszych progach. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.
§1
Doba Hotelowa 
 
1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe. 
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 13.00 i kończy o godz. 11.00 następnego dnia. 
3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedna dobę hotelową.
4. Gość hotelu może wynająć pokój wcześniej bez dodatkowej opłaty jeśli pokój ten jest wolny
§2
Warunki Rezerwacji i Czas pobytu
1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług hotelarskich jest akceptacja niniejszego Regulaminu
2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hotelu podczas meldowania.
3 W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby hotelowej, nie jest zwracana opłata za
pobyt w danym dniu.
4. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godz. 18.00 w dniu rezerwacji, hotel zastrzega sobie
prawo do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową. Hotel może obciążyć opłatą kartę kredytową Gościa.
5. W przypadku anulacji rezerwacji po godzinie 16:00 w dniu poprzedzającym przyjazd lub niewykorzystania
rezerwacji bez uprzedniej pisemnej anulacji hotel może obciążyć Państwa kosztem pierwszej doby i
anulować dalszą rezerwację. Dany zapis nie dotyczy rezerwacji, które są zadatkowane i przy których obowiązują osobne postanowienia ustalane indywidualnie z Gościem.
6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu
tożsamości .
7. Zatrzymanie pokoju po godz. 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
8. Życzenie przedłużenia pobytu w Hotelu Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym
upływa termin najmu pokoju. 
9. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
§3
Postanowienia ogólne
1. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz.10.00 do 22.00. 
2. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uiścił należnych opłat, rażąco
naruszył Regulamin Hotelu wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości,
pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu bądź zakłócił pobyt gości i funkcjonowanie
Hotelu. 
3. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 07.00 dnia następnego.
4. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę bez zwrotu poniesionych
kosztów przez Gościa.
5. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć
krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
6. Za zagubienie klucza hotelowego pobierana jest opłata 100 zł brutto.
7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych żelazka,
grzałek, czajników elektrycznych i podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju oraz otwartego
ognia (świece, ognie sztuczne, zapalniczki itp.)
8. Śniadania wydawane są w sali restauracyjnej, codziennie od godz. 7.00 – 9:30.
9. Restauracja czynna jest od godz. 12.00 – 22.00
10. Hotel posiada parking monitorowany.
11. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa, czynna całą dobę
§4
Obowiązki Hotelu Śnieżka
1.Hotel świadczy usługi zgodnie za swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość
proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie ich Recepcji, co umożliwi Dyrekcji Hotelu natychmiastowa reakcję.
2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
1) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
2) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
3) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
4) sprzątanie pokoju, wymianę pościeli i ręczników w terminie zgodnym z życzeniem Gościa hotelowego
5) wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas
gdy wyrazi takie życzenie
3. Na życzenie Gościa Hotel nieodpłatnie świadczy następujące usługi: 
1) Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą. 
2) Budzenia o wyznaczonej porze. 
3) Zamawianie taksówki.
§5
Odpowiedzialność majątkowa Hotelu Śnieżka
1. Odpowiedzialność Hotelu Śnieżka za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesione przez osoby korzystające z usług
hotelu regulują przepisy art.846-849 Kodeksu Cywilnego.
2. Hotel Śnieżka nie posiada sejfu ani depozytu – nie odpowiadamy za kosztowności, pieniądze, papiery
wartościowe oraz przedmioty o wartości naukowej i artystycznej będące własnością naszych Gości
3. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą
odesłane firmą kurierską zamówioną przez Gościa na wskazany przez niego adres i na jego koszt.
4. W przypadku nie otrzymania od Gościa  informacji o przechowaniu pozostawionych rzeczy , Hotel przechowa
powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty
te ulegną likwidacji. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.
§6
Odpowiedzialność Gości Hotelu Śnieżka
1. Gość Hotelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Hotelu wywołane jego działaniem bądź też osób przez niego zaproszonych.
2. Gość Hotelu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił
należną opłatę za pobyt. 
3. Dzieci na terenie Hotelu muszą pozostać pod opieką dorosłych.
4. Dozwolone jest wprowadzanie zwierząt na teren hotelu zgodnie z regulaminem dotyczącym zwierząt (poniżej).
5. W całym hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, poza wyznaczonymi miejscami.. W razie
naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pomieszczenia. Minimalny koszt
w przypadku pobytu jednodniowego wynosi 200 zł brutto. W przypadku dłuższych pobytów naliczona zostanie
dodatkowa opłata równa 100% normalnej ceny za pokój pomnożony przez ilość dni pobytu.
6. Na holach oraz recepcji obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 
Życzymy miłego pobytu.
 
Regulamin dotyczący przebywania zwierząt w Hotelu Śnieżka
1.Zgodę na pobyt zwierzęcia w obiekcie wydaje obsługa obiektu.
2.Koszt pobytu każdego zwierzęcia w obiekcie według aktualnego cennika, dostępnego w obiekcie.
3.Tylko zwierzęta domowe (psy, koty) mogą przebywać w obiekcie.
4.W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt (głównie psów) obsługa obiektu będzie brała pod uwagę ich temperament oraz wytresowanie.
5.Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli . Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
6.Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt na tereny zielone należące do obiektu, parking oraz innych publicznych miejsc na terenie obiektu.
7.Jeżeli pościel, w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 100zł.
8.Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu obiektu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez obsługę obiektu.
9.Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju.
10.Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w obiekcie i nie zakłócanie spokoju innym Wynajmującym. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Wynajmujących, bądź obsługi obiektu, obiekt zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z obiektu.
11.Wszystkie szkody w mieniu obiektu, bądź mieniu innych Wynajmujących spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez obsługę obiektu, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele.
12.Za nie poinformowanie obsługi obiektu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju zostanie nałożona kara w wysokości 200 zł.
13.UWAGA!Możemy nie zaakceptować pobytu psów uznawanych za groźne lub agresywne. Między innymi rasy Pitbull, Rottwiler, Doberman, Dog, Owczarek, Amstaf, Buldog, itd.
  • dofinansowanie
?
TripAdvisor
?